Avasculaire Necrose van de heup

Net zoals dit voorkomt in de knie, de schouder of vele andere beenderen in het menselijk lichaam, kan er in de heup een ‘avasculaire necrose’ voorkomen. Dit is een moeilijke benaming voor wat niet meer is dan een slechte bloeddoorstroming in kop van het heup. De ernst hiervan kan erg verschillen. In ernstige gevallen kan een operatie nodig zijn om de doorbloeding beter te garanderen. Wanneer de heupkop inzakt omwille van een te grote zone van slechte doorbloeding zal een heupprothese de enige oplossing zijn.

Maak online een afspraak met dr. C. Jans of dr. G. Peersman

Voor dringende gevallen of vragen ook telefonisch bereikbaar op het nummer : 0492/31.06.38