Resurfacing Heupprothese of “Sportprothese”

In feite bestaat een ‘sportprothese’ van de heup niet. Veel patiënten zijn in staat heel wat sportactiviteiten te verrichten, dit zowel met een zogenaamde ‘resurfacing’ prothese als met een gewone conventionele prothese. ‘Resurfacing’ betekent het wegnemen van een zo min mogelijke hoeveelheid bot ter hoogte van de heupkop en dit te vervangen door een metalen component. Ter hoogte van de pan van de heup is er geen verschil met de conventionele prothese.

resurfacing-heupprothese-voorbeeld2

Nadelen Resurfacing

Patiënten bij wie een ‘sportprothese’ werd geplaatst doen het vaak heel goed. Er is slechts 1 probleem met dit soort prothese: het contactoppervlak is metaal op metaal. Intussen weten we dat MOM (metal-on-metal) contactoppervlakte bij een beperkt aantal mensen een invasie van metaalpartikels (‘ionen’) in de omliggende weefsels heeft veroorzaakt. Zo’n metaalinvasie gaat soms gepaard met een destructie van de weke weefsels en het loskomen van de prothese. Enkele prothesen werden van de markt verwijderd, zoals in de pers verscheen.

In vele landen worden de metaal-op-metaal prothesen niet meer geplaatst, soms worden ze zelfs steevast verwijderd. Onze strategie is een jaarlijkse radiografische en klinische controle. Wanneer hierbij geen afwijkingen worden vastgesteld, is er geen probleem. Bij twijfel zal verder onderzoek nodig zijn. Enkel indien er zich een metaalreactie voordoet zal een revisie zich opdringen.

Bekijk het filmpje

Maak online een afspraak met dr. C. Jans of dr. G. Peersman

Voor dringende gevallen of vragen ook telefonisch bereikbaar op het nummer : 0492/31.06.38